Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt - Việt Thuận Thiên

Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt - Việt Thuận Thiên

Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt - Việt Thuận Thiên

Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt - Việt Thuận Thiên

Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt - Việt Thuận Thiên
Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
Slider video

Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

22-03-2021
Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

- Quý khách mua hàng hóa thiết bị và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Việt Thuận Thiêntrên cơ sở Hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên.
- Các quy định vận chuyển, giao nhận, lắp đặt hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.


Thông tin khác

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

Đào tạo liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: 0906040907
Fax: 84-28-39970668
Tư vấn bán hàng
0906040907
   
Chăm sóc khách hàng
0938276781
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh
0938331435
icon zalo
0906040907