Quy định và hình thức thanh toán - Việt Thuận Thiên

Quy định và hình thức thanh toán - Việt Thuận Thiên

Quy định và hình thức thanh toán - Việt Thuận Thiên

Quy định và hình thức thanh toán - Việt Thuận Thiên

Quy định và hình thức thanh toán - Việt Thuận Thiên
Quy định và hình thức thanh toán - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
Slider video

Quy định và hình thức thanh toán

22-03-2021
Quy định và hình thức thanh toán

- Quý khách mua hàng hóa thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Việt Thuận Thiên trên cơ sở Hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên
- Các quy định và hình thức thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.


Thông tin khác

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

Đào tạo liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: 0906040907
Fax: 84-28-39970668
Tư vấn bán hàng
0906040907
   
Chăm sóc khách hàng
0938276781
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh
0938331435
icon zalo
0906040907