Máy in lụa - Việt Thuận Thiên

Máy in lụa - Việt Thuận Thiên

Máy in lụa - Việt Thuận Thiên

Máy in lụa - Việt Thuận Thiên

Máy in lụa - Việt Thuận Thiên
Máy in lụa - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy in lụa

Máy in lụa

Máy in lụa

Với việc sắp xếp hệ thống 1 đầu in ứng với 1 máy sấy làm khô, bất cứ loại chất liệu nào cũng có thể sản xuất, đặc biệt : phù hợp với mực nức, mực keo, mực dầu, ấn bản dày, mực kéo ,mực nổi, …một máy có thể in nhiều màu, và cũng có thể sử dụng nhiều dây chuyền sản xuất, trong quá trình sản xuất chỉ cần 3 người phụ trách, hiệu lực sản xuất cao, phần lớn giảm chi phí lao động, giảm giá thành sản phẩm.
icon zalo
0906040907