Máy nhồi bông - Việt Thuận Thiên

Máy nhồi bông - Việt Thuận Thiên

Máy nhồi bông - Việt Thuận Thiên

Máy nhồi bông - Việt Thuận Thiên

Máy nhồi bông - Việt Thuận Thiên
Máy nhồi bông - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy nhồi bông

Máy nhồi lông vũ và bông tự động 8183R20

Máy nhồi lông vũ và bông tự động 8183R20

Máy nhồi lông vũ và bông tự động 8183R20 là dòng máy thổi lông vũ cân chân không 2 đầu 6 cân, nhồi lông hoàn toàn tự động sử dụng hệ thông cân chân không không chạm, Máy có 2 cửa ra lông và mỗi cửa ra lông có 3 cân chân không được sử dụng tuần hoàn tự động.
Máy nhồi bông cotton tự động C2040

Máy nhồi bông cotton tự động C2040

Máy nhồi bông cotton tự động C2040 - Máy nhồi bông cotton tự động C2040 có tốc độ nhồi bông nhanh hơn gấp 2-3 lần thủ công so với 1 đầu ra giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm.
Máy sử dụng hệt thống cân chân không giúp độ chính xác phụt bông ra tuyệt đối.
icon zalo
0906040907