Máy thổi lông vũ - Việt Thuận Thiên

Máy thổi lông vũ - Việt Thuận Thiên

Máy thổi lông vũ - Việt Thuận Thiên

Máy thổi lông vũ - Việt Thuận Thiên

Máy thổi lông vũ - Việt Thuận Thiên
Máy thổi lông vũ - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy thổi lông vũ

Máy nhồi lông vũ tự động IN-D2060

Máy nhồi lông vũ tự động IN-D2060

Máy nhồi lông vũ tự động IN-D2060 - có Tốc độ nhồi lông của máy nhanh hơn gấp 2-3 lần thủ công so với 1 đầu ra giúp doanh nghiệp nnâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm.
Máy sử dụng hệt thống cân chân không giúp độ chính xác phụt ra tuyệt đối.
Máy nhồi lông vũ DS-2

Máy nhồi lông vũ DS-2

Máy nhồi lông vũ DS-2 - là loại máy nhồi lông vũ bán tự động có tốc độ nhồi lông gấp 2 lần so với nhồi thủ công bằng tay, máy nhồi có độ chính xác cao và có thể nhồi được tất cả các loại lông trên thị trường.
Cửa ra lông thiết kế độc quyền,giải quyết vấn đề trong quá trình nhồi lông vũ đối với những loại vải không thoát hơi hoặc loại vải đặc biệt mềm.
Máy nhồi lông vũ 818B

Máy nhồi lông vũ 818B

Máy nhồi lông vũ 818B - Sử dụng tuần hoàn 3 hệ thống cân hoàn toàn tự động,tốc độ nhồi lông của máy nhanh hơn gấp 2-4 lần thủ công.
Không cần sắp xếp nhân viên lâu năm cho công việc nhồi lông.
Máy nhồi lông vũ tự động SCR-2P-6G

Máy nhồi lông vũ tự động SCR-2P-6G

Máy nhồi lông vũ tự động SCR-2P-6G là dòng máy nhồi lông hoàn toàn tự động sử dụng hệ thông cân chân không không chạm, Máy có 2 cửa ra lông và mỗi cửa ra lông có 3 cân chân không được sử dụng tuần hoàn tự động.
Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P

Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P

Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P - Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P là dòng máy nhồi lông vũ sử dụng định lượng thời gian để thổi lông vũ.
Máy có Tốc độ nhồi lông của máy nhanh hơn gấp 2-3 lần thủ công so với 1 đầu ra giúp doanh nghiệp nnâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm.
Máy thổi lông vũ

Máy thổi lông vũ

Máy thổi lông vũ tự động có tốc độ nhồi bông nhanh hơn gấp 2-3 lần thủ công giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm.
icon zalo
0906040907