Máy cắt laser có Camera - Việt Thuận Thiên

Máy cắt laser có Camera - Việt Thuận Thiên

Máy cắt laser có Camera - Việt Thuận Thiên

Máy cắt laser có Camera - Việt Thuận Thiên

Máy cắt laser có Camera - Việt Thuận Thiên
Máy cắt laser có Camera - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy cắt laser có Camera

Máy cắt laser định vị bằng camera

Máy cắt laser định vị bằng camera

Máy cắt laser định vị bằng camera
1. Camera giúp máy có thể xác định toàn bộ thiết kế bàn làm việc và cắt.
2. Nó có thể tự động tạo đồ họa theo mẫu trên vải, tự động cắt mà không cần vẽ.
3. Máy có thể được gắn thiết bị máy chiếu giúp sắp xếp tự động các mẫu giúp tiết kiệm phôi, ngoài ra bạn có thể tự chọn vị trí cắt đẹp để cắt nhằm cho ra sản phẩm đẹp và chất lượng.
4. Cắt và khắc chính xác, tốc độ cao và hoạt động dễ dàng.
Được ứng dụng trong các ngành: Công nghiệp thủ công, Công nghiệp quảng cáo, Công nghiệp gia công may mặc,...
icon zalo
0906040907