Máy cắt băng viền tự động - Việt Thuận Thiên

Máy cắt băng viền tự động - Việt Thuận Thiên

Máy cắt băng viền tự động - Việt Thuận Thiên

Máy cắt băng viền tự động - Việt Thuận Thiên

Máy cắt băng viền tự động - Việt Thuận Thiên
Máy cắt băng viền tự động - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy cắt băng viền tự động

Máy cắt băng viền tự động

Máy cắt băng viền tự động

Chương trình kiểm soát dữ liệu, điều khiển động cơ bước, kích thước yêu cầu là chính xác, cùng một loại vải có thể được cắt giảm đến năm kích thước khác nhau trên cùng cây vải , thông qua lập trình ban đầu mà không cần dừng máy để cài đặt lại, được lập trình nhập dữ liệu trước khi khởi động cắt , giao diện cảm ứng , dễ dàng vận hành.
icon zalo
0906040907