Máy cắt vòng - Việt Thuận Thiên

Máy cắt vòng - Việt Thuận Thiên

Máy cắt vòng - Việt Thuận Thiên

Máy cắt vòng - Việt Thuận Thiên

Máy cắt vòng - Việt Thuận Thiên
Máy cắt vòng - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy cắt vòng

Máy cắt vòng

Máy cắt vòng

Máy cắt vòng có thể cắt được các loại vải sợi bông, sợi tổng hợp,..., để cắt sửa chỉnh xác các bán thành phẩm may sau khi được pha bằng máy cắt vải đẩy tay. Máy có bộ phận mài dao, vì vậy dao luôn sắc, cắt chính xác.
icon zalo
0906040907