Máy dùi lỗ - Việt Thuận Thiên

Máy dùi lỗ - Việt Thuận Thiên

Máy dùi lỗ - Việt Thuận Thiên

Máy dùi lỗ - Việt Thuận Thiên

Máy dùi lỗ - Việt Thuận Thiên
Máy dùi lỗ - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Máy dùi lỗ

Máy dùi lỗ

Máy dùi lỗ

Sữ dụng cho các loại vải như von , thun , cotton , jeans ...vv, để làm dấu định vị các điểm cắt trước khi cắt vải
Máy tao ra 1 nhiệt độ nóng để khoan xuống vải làm vải ko tưa, đồng thời tao ra dấu cho bạn dễ dàng khi may
Máy khoan vải có thể khoan chính xác xuống qua những lớp dày của nhiều loại vải khác nhau.
icon zalo
0906040907