Giấy rập, bìa cứng - Việt Thuận Thiên

Giấy rập, bìa cứng - Việt Thuận Thiên

Giấy rập, bìa cứng - Việt Thuận Thiên

Giấy rập, bìa cứng - Việt Thuận Thiên

Giấy rập, bìa cứng - Việt Thuận Thiên
Giấy rập, bìa cứng - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Giấy rập, bìa cứng

Giấy rập, bìa cứng

Giấy rập, bìa cứng

- Tương thích trên các loại máy cắt sơ đồ hiện nay: Injet, TuRe , Gerber, Lectra, Gemini....Hoặc để đi sơ đồ vẽ tay.
- Giấy có tính ổn định, thằng, Dẻo dai, không bị rách giấy khi chạy sơ đồ.
icon zalo
0906040907