Mũi phay máy cắt rập cải tiến - Việt Thuận Thiên

Mũi phay máy cắt rập cải tiến - Việt Thuận Thiên

Mũi phay máy cắt rập cải tiến - Việt Thuận Thiên

Mũi phay máy cắt rập cải tiến - Việt Thuận Thiên

Mũi phay máy cắt rập cải tiến - Việt Thuận Thiên
Mũi phay máy cắt rập cải tiến - Việt Thuận Thiên
Tiếng Việt English Tiếng Trung Quốc
slider sản phẩm

Mũi phay máy cắt rập cải tiến

Mũi phay máy cắt rập cải tiến

Mũi phay máy cắt rập cải tiến

Mũi phay máy cắt rập cải tiến - dành cho ngành may mặc, dùng để khoan rập cải tiến. Đảm bảo đường cắt ngọt, không bị via mép khi phay
Chuyên bán các loại mũi khoan mica dành cho ngành may mặc, da giày,...
icon zalo
0906040907